НОВИНИ |
размер на шрифта:
17 Юни 2021 в 13:49 ч.|Разглеждания: 1028|Коментари:
Отпечатай
Стартираха още три обучения за служителите на „Неохим“ АД

Още три обучения по проект BG05M9OP001-1.057-0239 „Подобряване уменията на заетите в НЕОХИМ АД лица“ стартираха за служителите на „Неохим“ АД през месец май.  

На 14 юни 2021 г., започна  подготовката по част от професия „Химик-технолог“, специалност „Технология на неорганичните вещества“ за 15 (петнадесет) души от персонала на компанията.

През втората половина на месец май стартираха обучения по Ключова компетентност № 4 "Дигитална компетентност“ за сто служители на дружеството и по част от професия „Химик-оператор“,специалност „Технология на неорганичните вещества” – II група с дванадесет участника.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.