НОВИНИ |
размер на шрифта:
21 Юни 2019 в 13:47 ч.|Разглеждания: 604|Коментари:
Отпечатай
Авария в „Неохим“ АД не е имало, процедурата по оповестяване и безопасност е спазена

Авария на територията на „Неохим“ не е имало. Т.нар. „пожар“ всъщност е пробив в отвеждащ тръбопровод, по който минава азотно-водородна смес. При постъпването му в атмосферата той се възпламенява и гори до спиране на подаването на сместа по линията. А самият тръбопровод води сместа до факела, в който така или иначе се изгаря. Създадената ситуация е отклонение от нормалния технологичен режим и не застрашава по никакъв начин безопасността на работещите тук или на населението на общината. Това обясни прокуриста на торовия завод „Неохим“ АД Стефан Димитров пред журналисти днес. Те бяха поканени на територията на компанията, за да се запознаят лично с производствения процес и специалистите на компанията. Целта бе да се изясни ситуацията, тиражирана в медиите през последните дни, в следствие на която бе създадено изкуствено напрежение и страх в обществото.

                В писмото, което Община Димитровград разпрати до медиите се описват стъпките и нуждата от информираност при ситуация на крупна авария. Реално такава не е имало, допълни той.

                При провеждането на начален инструктаж на журналистите, които е задължителен за всички, встъпили на територията на „Неохим“, ясно бе обяснено какво е крупна авария:

  • Възникването на пожар или експлозия е един от факторите за определянето на една авария като крупна. Вторият е наличието на последствия за здравето и безопасността на хората и околната среда. И последно: изпускането на опасни вещества, описани в приложението на Закона. Ако има такава опасност, на територията на завода се задействат сирени и се уведомява ръководството на общината – това обясни Соня Христозова, директор „Качество и контрол“ в „Неохим“ АД.

            Журналистите посетиха и газоспасителна служба и специалистите по пожарна безопасност, работили по проблема, възникнал с изгарянето на азотно-водородната смес.  

  • Съгласно наредбите ние сме длъжни веднага да реагираме на произшествието и да уведомим телефон 112. Това е записано в инструкциите, които спазваме. След като пристигнат, те решават дали си заслужава да уведомяват общината. Случвало се е и те да поемат командването, а ние изпълняваме техните разпореждания – обясни Пламен Панчев, управител на индустриална пожарно-аварийна компания – фирмата, която се грижи за пожарната безопасност на територията на „Неохим“. От него научихме, че тя разполага с всички национални лицензи, издадени от Главна дирекция на „Пожарна безопасност и защита на населението“ /ГД ПБЗН/ и по силата на сключени договори се грижи за безопасността в индустриални обекти. А персоналът й е съставен изцяло от служители, работили в системата на ПБЗН, преминали допълнителни обучения. 

Той уточни, че „Неохим“ АД разполага със собствени два противопожарни и един газоспасителен автомобил, линейка и мобилна техническа работилница за зареждане на пожарогасители.

  • Ние сме единствените в областта, които имаме сключен договор и имаме осигурена ведомствена пожарна. Останалите колеги използват изцяло държавните услуги. Преценили сме, че това е необходимо, за да осигурим безопасността на хората и на технологичните процеси. Това ни струва много средства, но смятаме, че си заслужава да ги поддържаме. Освен това сме едно от малкото предприятия, които правят реални обучения, защото смятаме, че няма как хората да придобият опит, ако не са изпадали в определение ситуации. Затова организираме учебни ситуации за придобиване на опит за реакция в кризисни ситуации – обясни Стефан Димитров. И уточни, че дни преди инцидента, на проверка на територията на „Неохим“ АД са били представители на ГД ПБЗН.

            А Соня Христозова уточни, че неколкократно през годината се организират съвместни обучения с представители на местната пожарна.

            При посещението си в цех „Амоняк“ журналистите имаха възможността да посетят контролната зала. По време на пресконференцията началникът на цеха инж. Асен Краваев обясни технологията за производство на амоняк и отделенията, през които минава процеса.

  • Инцидентът от миналата седмица е станала на блок 7 /главна естакада/ - по линиите, които водят към факелната обстановка за изгаряне на азотно-водородна смес. А изгарянето й е част от технологичния процес при пускане и спиране на производството на амоняк – разясни Краваев.  

В допълнение Васко Стефанов, директор „Производство“ обясни как се произвеждат продуктите, предлагани от „Неохим“ АД и допълни:   

  • При създалата се през миналата седмица ситуация бяхме в процес на пуск на амоняк. Получи се пробив в тръбопровода, реализира се малък пламък, около - 50-60 см, който е в следствие на свойството на водорода да се самозапалва в атмосферата. Това е случайно събитие, а не плод на човешка грешка. 

Стефан Димитров обясни, че компетентността на служителите на „Неохим“ АД е на много високо ниво и са действали адекватно. Те са спазили стриктно законодателството и са уведомили компетентните органи за това, което се е случило. Прокуристът на „Неохим“ АД обясни и реда, по който се действа в подобни ситуации:

  • След като е уведомена службата по пожарна безопасност в Димитровград, се уведомява и областната служба. Аз разговарях лично с Пачов, който ме увери, че няма опасност за служителите на компанията и за населението въобще. Към момента цех „Амоняк“ работи и произвежда амоняк – каза Димитров.

Той коментира, публикуваните във „Фейсбук“ коментари, които засягат компетентността на служителите на „Неохим“: 

  • Компетентността на служителите ни е много висока. За да получи познанията и опита един наш оператор, минават 7-8 години. През това време той минава не само стандартните обучения по закон, а и много допълнителни, организирани от ръководството на компанията. Ние ежегодно отделяме средства за повишаване квалификацията на нашите служители, защото знаем, че те имат желание да получават повече знания и защото смятаме, че е страшно да вземаш решения без да си информиран.

На журналистически въпрос той отговори, че в дружеството работят малко над 850 човека, като това е бройката след намаляване на състава в следствие на влошеното икономическо състояние на компанията, която приключи миналата година с 20 млн. лв. загуба. Въпреки всичко ръководството инвестира в служителите си. А преподаватели по време на обученията им са утвърдени учени от Химико-технологичния университет, Пловдивския университет, Минно-геоложкия университет и Софийския университет.  

  • През 2018-2019 година сме провели допълнителни обучения на над 209 човека с обща продължителност  41 924 часа, което се равнява на 21 години – каза Димитров.

Той обясни, че повишаването на квалификацията на служителите, поддържането на собствено звено за противопожарна безопасност са само част от мерките за превенция на предотвратяване на сериозни инциденти на територията на „Неохим“ АД. Друга основен фактор са ежегодните инвестиции в подобряване състоянието на производствените инсталации. Само за миналата година в цех „Амоняк“ са направени такива на стойност над 10 млн. лв.

  • В скоро време ние ще бъдем единственото предприятие на територията на областта, което ще бъде свързано с държавната система за оповестяване. Имаме изградени локални пунктове за оповестяване, но сме предприели действия да въведем новата система. Тогава нашите системи ще могат да бъдат управлявани от София – обясни той.

Стефан Димитров даде информация на медиите и за предстоящите инвестиции в изграждането на складови площи за готова продукция, които ще възлизат на стойност от около 5 млн. лв. Таксите, които сме платили на общината за строително разрешение, са 20 хил. лв. Според Димитров, те са завишени, но компанията не ги е оспорвала, защото предпочита да реализира инвестициите си.

  • Много хора се чудят защо още произвеждаме амоняк при положение, че има възможност за превръщането на завода в индустриален хъб за разпределяне на стоки – внос, което всъщност е икономически по-изгодно. „Неохим“ обаче произвежда амоняк, защото в противен случай трябва да освободи всички 850 човека. И, защото смятаме, че трябва да има производство – категоричен бе Димитров.
Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.