НОВИНИ | Наука
размер на шрифта:
12 Декември 2014 в 14:12 ч.|Разглеждания: 2904|Коментари:
Отпечатай
Аграрният университет с осъвременена лаборатория от „Евро Ферт”АД
Ректорът проф. дсн Димитър Греков изпрати благодарствено писмо до изпълнителния директор на дружеството Петър Томов
Така изглежда част от лабораторията на катедра „Агрохимия и почвознание”, осъвременена със средства на „Евро Ферт”АД.
е-Химик

Аграрният университет в Пловдив се радва на основно преустроена и ремонтирана съгласно всички съвременни изисквания лаборатория в катедра „Агрохимия и почвознание”.  Базата на висшето учебно заведение бе модернизирана със средства на „Евро Ферт”АД. Това е поредна стъпка в процеса на осъществяване на сключения преди три години договор за съвместно сътрудничество между АУ и най-големия дистрибутор на продукцията на торовия производител „Неохим”. С него „Евро Ферт” се ангажира да заделя за нуждите на университета по 0,10 лева за всеки продаден тон амониева селитра, както и да подкрепя земеделската наука, образование и практика с ред инициативи. От своя страна университетски преподаватели регулярно участват в срещите със земеделски производители-контрагенти на дружеството, но които по научен път и на базата на изследвания в опитния център на АУ при подхранването на различни земеделски култури доказват ефективността на предлаганите от „Евро Ферт” амониева селитра и NPK – торове.

За принос в развитието на конструктивните и ползотворни съвместни отношения ректорът на АУ проф. дсн Димитър Греков връчи плакет на изпълнителния директор на дистрибуторската фирма Петър Томов. Изпрати и благодарствено писмо, в което се казва:

„Уважаеми г-н Томов,

От името на Аграрния университет – Пловдив, и лично от свое име изказвам нашата благодарност за предоставените от Вас средства за подобряване на учебната и научната база на Университета в периода 2011-2014 г.

През посочените години Вие нееднократно доказахте, че представляваното от Вас дружество е ангажирано с развитието на Аграрарен университет – Пловдив, като модерен образователен и научен център.

Кампанията, организирана от „Евро Ферт”АД, в резултат на подписания на 1 август 2011 г. тригодишен договор за съвместно сътрудничество с университета, оказва навременна помощ на нашите преподаватели и студенти. С този договор „Евро Ферт”АД се ангажира да заделя за нуждите на образованието и науката в Университета по 0,10 лева за всеки продаден тон амониева селитра. В резултат на тази кампания през посочените години бяха закупени учебни материали и оборудване за над 30 000 лева. Бяха раздадени стипендии и помощи на нуждаещи се студенти, а през 2014-та – изцяло бе ремонтирана и оборудвана съвременна лаборатория в катедра „Агрохимия и почвознание”.

Вярвам в ползотворното сътрудничество в бъдещата ни съвместна дейност!”

Повече за извършеното в лабораторията на катедра „Агрохимия и почвознание” разказа инж. Красимир Минев - инженер строително-ремонтни дейности и доставки в „Евро Ферт” АД: "Напълно са подменени електро, водопроводната и канализационната инсталации. Преустроени със съвременни материали са камините. Осветлението вече отговаря на ергономичните изисквания. Положено е подово покритие с гранитогрес. Покритието на работните плотове е устойчиво на въздействието на химични вещества, саморазливно, сравнително ново на пазара и не предполага натрупване на замърсявания по фугите. Монтирани са нови отоплителни тела (радиатори). В коридора, от който се осъществява достъпа до лабораторията има рекламна витрина за продуктите, предлагани от „Евро Ферт.” Инж. Минев поясни, че предстои да се закупят още 20 телескопични стола, както и интерактивна дъска.

  

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.