НОВИНИ | Икономика
размер на шрифта:
20 Септември 2016 в 08:42 ч.|Разглеждания: 1904|Коментари:
Отпечатай
Как счетоводителите се превръщат в бизнес лидери
Или какви качества трябва да притежава счетоводителят на бъдещето
Христина Христова, MDV Professional Education,www.karieri.bg

Работата в отделите по финанси и счетоводство отдавна не се свежда до проста обработка на масив от данни. Какви качества трябва да притежават финансовите специалисти, за да се позиционират като бизнес лидери в организацията?

Работодателите все по-често алармират, че трудно и бавно откриват кадри с адекватни знания и умения, за да попълнят свободните позиции, които имат. Особено явна е тенденцията в центровете за споделени услуги, които се занимават с финанси и счетоводство в София. Тук концентрацията от компании създава и голяма конкуренция за служители. Благодарение на нея са завишени очакванията на кандидатите за добро заплащане и комфортни условия на труд, а текучеството остава значително. В тази ситуация специалистите от отделите по управление на човешки ресурси вече се ориентират доста добре в избора на обучения за придобиване на професионални квалификации. Чрез тях успяват да повишат ефективността на работа, изравняват качеството на изпълнение при различни нива в йерархията, а и изграждат лоялност, защото служителите оценяват вложената в тях инвестиция за развитие.

В крайна сметка, талантливите и амбициозни хора търсят начин да надграждат знанията и уменията си, за да растат успешно в кариерата. Именно в тази насока са полезни професионалните институти, които не само дават инструментариум за работа, а култивират навици, изграждат начин на мислене и поведение, от които бизнеса има нужда. Както гласи мотото на членовете на Института на регистрираните управленски счетоводители (CIMA): "I want to be a business leader, not a number cruncher!" или "Искам да бъда бизнес лидер, а не администратор на данни и числа!".

Счетоводителят на бъдещето

За счетоводителите отдавна не е достатъчно просто да могат да обработват масив от данни. Това подчертават и от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (АССА) в последния си годишен доклад. Те трябва да могат да разкажат историята зад тях, за да помогнат на колегите си да вземат максимално информирани и адекватни решения. Това означава, че трябва да познават и пазара, да могат да го анализират, когато е необходимо да действат като катализатори на промяна. Вече се изискват много по-развити умения и за управление на екипи, за изграждане на дългосрочни стратегии.

Ето кои са и 7-те качества, които трябва да притежава счетоводителят на бъдещето, за да се превърне в лидер според международната организация:

1. Технически умения и професионална етика за постоянно покриване на висок стандарт за честност, независимост, скептицизъм и довереност;

2. Интелигентност и аналитичност – придобиване и използване на знания за анализ и разрешаване на проблеми;

3. Кративност – прилагане на съществуващо знание в нови ситуации – откриване на нови връзки, предвиждане на възможни изходи от ситуации, генериране на нови идеи;

4. Емоционална интелигентност – разпознаване на собствените емоции и тези на другите хора, способност да ги подхранваме и управляваме правилно, за да извършим дадена задача и да постигнем резултати;

5. Визия за бъдещето – способност не просто да се извлича смисъл от исторически данни, а да се прогнозира бъдещето, да се подхожда иновативно;

6. Опитност – разбиране на очакванията на клиентите и крайните потребители на информация, създаване на добавена стойност;

7. Компетентност в дигиталните технологии – познаване и прилагане на съществуващи и появяващи се дигитални технологии, компетенции, практики и стратегии.

В хармония с тези заключения е и рамката от компетенции, около която CIMA структурират изпитите си още от 2014 г. Тя включва комбинация от технически умения, бизнес ориентация, лидерски качества, дори способности за управление на хора и оказване на влияние в организацията.

Учене прeз целия живот

До голяма степен изборът на точната квалификация предопределя и професионалното развитие, защото всеки институт подготвя специалисти с различен фокус и визия. Членството в тях означава приобщаване към социална мрежа с етични норми и правила. Затова е особено важно внимателно да се обмисли областта на специализация.

Някои сертификационни програми са свързани с по-базисни познания, които дават добър старт за развитие за младите хора. Както споделят от експертите от ААТ - сертификационна програма за млади специалисти или начинаещи в областта на счетоводството и финансите, благодарение на тази квалификация, курсистите успяват да кажат "сбогом" на работата и "привет" на истинската Кариера".

Макар и насочена към оперативни специалисти, АССА подготвя стратегически кадри, които могат да "мислят в перспектива".

CIMA от своя страна е подходяща за управленски кадри, особено планиращи разрастването на бизнеса в производствени компании.

Професионалната квалификация за сертифициран финансов аналитик CFA се препоръчва за напреднали в професията специалисти с аналитично мислене, креативен подход и умения да се обхване глобалната картина, чиято работа, анализи и експертно мнение наистина може да промени стратегическата посока на компанията, финансовото и състояние или да постигне и правилното ѝ пазарно позициониране.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.