НОВИНИ | Икономика
размер на шрифта:
17 Февруари 2014 в 13:30 ч.|Разглеждания: 2442|Коментари:
Отпечатай
Как да повишим шансовете си за реализация чрез проект “Нова възможност за моето бъдеще”
Анкетно проучване на МОН през 2013 г. показва, че само 35 на сто от заетите упражняват професия, за която имат документ за квалификация
е-Химик

Вие сте придобили знания и умения по време на образованието си, но благодарение на свои интереси в една или друга област сте натрупали опит и квалификация чрез самостоятелна подготовка. Или пък сте работили някъде, но нямате документ, който да доказва вашите компетенции. Да се сдобиете с такъв документ ще ви помогне проектът „Нова възможност за моето бъдеще”.

 Проектът е част от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос  4 -"Подобряване достъпа до образование и обучение” и неговата цел е да създаде и изпробва Система за валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.Валидирането е процес на идентификация и доказване на така придобити компетентности и възможност да бъде получен документ за професионална квалификация по съответната професия или по част от професията.

Какво е валидиране ? Кой има нужда от него ? А каква е ползата ?

Анкетно проучване, проведено в началото на 2013 от МОН, в партньорство с работодателските организации и синдикатите, показва, че само 35 на сто от заетите упражняват професия, за която имат документ за квалификация. Квалификацията на 43-процента отговаря частично на изпълняваните трудови ангажименти, а в 22 на сто от случаите заетостта изобщо не съответства на образованието.

Голяма частот запитаните декларират готовност да се явят на изпит за доказване и валидиране на техните знания, умения и компетентности, като за 78 процента от тях е важно да притежават документ, доказващ професионалните им възможности. Най-често, според отговорите на анкетираните,  документът е необходим при кандидатстване за работа, за кариерно израстване,  при атестиране в предприятието или с цел повишаване на трудовото възнаграждение.

 

В рамките на проекта „Нова възможност за моето бъдеще” е утвърден списък на  професии, по които ще се извършва валидиране, както и на професионалните гимназии, осъществяващи тези дейности. На територията на Хасковска област това са : Професионална гимназия по химични и хранителни технологии "Проф. Д-р Асен Златаров" – Димитровград; Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" – Свиленград; Професионална гимназия по лека промишленост "Райна Княгиня" и  Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви" - Хасково. Те валидират знания по професиите: Машинен техник, Електротехник, Икономист, Монтьор по автоматизация, Лаборант, Химик-оператор, Готвач, Фермер, Шивач, Фризьор и др.

Пълният списък с професиите и специалностите е на разположение на консултантите по проекта, които работят на територията на „Неохим” АД. Всеки, който иска да се възползва от възможностите на проекта, ще получи от консултантите подробна информация за пътя и начина това да се случи.

Какво ще свърши консултантът, за да ви помогне ? Накратко:

  • Ще проведе разговор с кандидата, по време на който се уточнява специалността.
  • Ще ви консултира как да съберете доказателствен материал за удостоверяване на знания и умения – това може да бъдат свидетелства за краткосрочни обучения, копие от трудова книжка или препоръки от бивш работодател
  • Ще ви свърже със съответната професионална гимназия
  • Ще извърши регистрация на кандидата в информационната система на проекта.

И сега две много важни уточнения:

Регистрирането на кандидата от консултанта е задължително условие за участието му в проекта „Нова възможност за моето бъдеще”.

Участието в проекта е безплатно за кандидата от начало докрай. Всички разходи по валидирането се поемат от бюджета на проекта. Срок за записване: март-април 2014 г.

Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности” и е на обща стойност 5 862 200 лв. Партньори по него са: Работодателски организации - БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите - КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции - МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП. 
  

Телефони за връзка с консултантите  от страна на работодателя:

Милена Тодева – 892; Соня Янкова  - 526 

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.