НОВИНИ | Култура
размер на шрифта:
27 Декември 2011 в 12:48 ч.|Разглеждания: 6923|Коментари:
Отпечатай
Инж. Киферов от „Неохим”АД със своя философия за произхода на видовете, не приема Дарвин
Александър Киферов сред експонатите си в зала "Асен Крайшников".
Мария ВАСИЛЕВА,,
експерт "Връзки с обществеността"

Винаги съм се удивлявала на духовното богатство на хората от „Неохим”АД. Те се различават по ценз, професия, кариерна позиция. Но едно е сигурно – тук има много самородни таланти, които не се оправдават с липсата на време, за да се посветят с вещина на хобито си. Един от тези бисери, образно казано, е инж. Александър Киферов – инженер автоматизация на производството. Той си изкарва хляба с поддръжка и ремонт на автоматизирани системиза управление на технологични процеси. А свободното си време посвещава на нещо, което заслужава повече от уважение, защото изисква къртовски труд и стремеж да надникнеш извън традиционното, познатото, рутинното възприемане на света.

      От 25 ноември до 4 декември в зала „Асен Крайшников” бе експонирана третата му по ред, но този път самостоятелната изложба, под наслов „Камъкът и водата”. В нея Киферов тематично показа свои фотографии и находки на вкаменелости от различен произход. Направи и аудио-визуално представяне на пътя  към уникалните си открития. Експозицията е част от поредица негови сродни изяви с общото заглавие „Вкамененият свят”.

      В резултат на внимателното взиране в природата с богатите си палеонтологични познания, инж. Киферов стига до своя философия за еволюционното развитие на света, която оборва дарвиновата теория. Каква е тя?

За живота...

Инж. Александър КИФЕРОВ

Не приемам Дарвиновия подход за произхода на видовете, по-скоро той дава правилен модел за вътрешновидовата изменчивост с цел приспособяване и оцеляване на видовете в определена среда на местообитание. Няма нито едно научно или експериментално доказателство за преход от един вид организъм в  друг, особено от по-прост в по-сложен. Имаме изчезване на видовете - ”Червената книга на изчезналите и застрашени животински видове”, а никъде няма поява на нов вид или такъв процес. Законите на физиката доказват ентропията, т.е. разпадъка (стремеж към най-ниско енергетично ниво, или по-проста структура) в света, така че ”липсващите звена” за прехода от по-прост към по-сложен организъм няма как да се случат (а и такива няма). И друг постулат на физиката е, че освен компоненти (α-аминокиселини, сложни структури ДНК и РНК и много други) е необходима външна намеса (сила, енергия, дизайн, алгоритъм) за функционирането на определена система (организъм).

    Възникването на живота е породено от предварителен сценарий (дизайн), така че да има такова множество на видовете и то в такава динамична хармония. В противен случай, ако не е спазена тази динамика и условията за нея (климат), това би довело до последователно измиране на видовете в определен ред („индианска нишка”). За да има сценарий, има сценарист, за да има дизайн (архитектура) има дизайнер (архитект)..., за да има творение, значи има Творец, поставил началото на Живота и построил условията за този живот.

    Живот,  който е изобилствал многократно повече отколкото в наши дни, но поради световен катаклизъм (потоп), свързан с много стихии (изригване на вулкани, земетресения и гигантски наводнения, смразяващи снежни фронтове, подпъхване и издигане на литосферни плочии др.), породени от великия континентален дрейф на литосферата (литос (гр.) - камък), е бил унищожен и само част от него се е запазил до наши дни. Катаклизъм с многократни вълни на своето повторение, но с различна честота и  интензивност е сформирал различни културни слоеве на различни географски ширини, които неправилно се ”четат” от основателите на стратиграфската (геохронологическа) таблица, тъй като често ”уж”стари слоеве попадат над далеч по-млади от тях, поради грешно датиране и методи за определянето им.

     Този именно живот запечатан и консервиран в тези слоеве ни дава да надникнем отчасти в тези уникални форми на организми и същества, живели някога по Земята,  и с удивление и любопитство да разсъждаваме над тях. Други, попаднали в затворени водни пространства, са формирали нефтените залежи и газовите находища - същества,  които не бихме могли да узнаем как са изглеждали, но ги използваме като суровини и горива в съществуването ни.

     Намирайки вкаменени растителни и животински видове и фрагменти (части) от тях,  дело на този голям катаклизъм, сполетял Земята, бих желал те да бъдат достояние на широката общественост, която да зърне и прецени живота такъв, какъвто е бил преди.

    Бъдещето на човека зависи от това какъв е живота не само сега, а какъв е бил в миналото.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.