НОВИНИ | Екология
размер на шрифта:
28 Март 2012 в 11:04 ч.|Разглеждания: 7819|Коментари:
Отпечатай
Производството на азотна киселина в „Неохим“ АД наравно с топ 10 от инсталациите в ЕС
В „Неохим“АД се проведе работна среща във връзка с проект „Намаляване на емисиите от диазотен оксид при производството на азотна киселина в „Неохим“ АД“, по механизма СИ с РКООНИК* номер BG1000292
Изпълнителният директор инж. Васил Грънчаров и ръководител на проекта води срещата. Вляво от него – Стефан Грънчаров, директор „МСРНП”
Стефан ГРЪНЧАРОВ,,
директор „Маркетинг, стратегическо развитие и нови производства”

            На 27 март се проведе работна среща във връзка с изпълнението на проект Съвместно изпълнение /СИ/. Тя бе ръководена от изпълнителния директор инж. Васил Грънчаров – ръководител на проекта, и на нея присъстваха всички участници в разработката според пълната проектна документация. Обсъдени бяха резултатите от намаляването на емисии към настоящия момент и работата на вторичния катализатор, инсталиран в реакторите за оксидация на амоняк в цеха за производство на азотна киселина.

            Инсталацията за производство на азотна киселина работи вече близо 5 месеца с нововъведението. Имайки предвид регламентираните за периода след 2013 г. бенчмарк нива от Европейската комисия за количества емитиран диазотен оксид на тон произведена 100% азотна киселина, резултатите след 150-дневния оперативен режим са обещаващи. Предварително извършената подготовка на прага на 2013 г. даде своите резултати и отвори път за допълнителни нововъведения.

            „Бенчмарк“ нивата са всъщност продуктови показатели, определени според Директива 2011/278/ЕС. Те са индивидуални за различните продукти, а в конкретния случай с азотната киселина представляват нива, определени спрямо 10-те  най-добри инсталации от торовата индустрия в Европейския съюз. Тези показатели са трудни за достигане и предизвикателство за оператори на инсталации, които са  пуснати в експлоатация през 50-те години на миналия век. Въпреки това първоначалните изчисления показват, че благодарение на проекта по механизма СИ , „Неохим“ АД ще успее да се изравни с показателите на 10 от най-добрите инсталации по отношение на емитираните количества диазотен оксид, който притежава потенциал на глобално затопляне 310 пъти повече от въглеродния диоксид.

            След 2013 г. Европейската комисия въвежда тръжен принцип за закупуване на квоти за парникови газове, за разлика от досегашната практика тези квоти да се разпределят безплатно от държавата. Това несъмнено ще доведе до раздвижване на цените на пазара. Така емисионната политика на операторите ще се ориентира към принципа „Максимизиране на печалбата чрез минимизиране на разходите“. Възможностите за търгуване на квоти на тръжен принцип са различни като освен стандартните спот сделки може да се разчита на опции и деривативни инструменти.  Тяхната популярност ще расте и поради различните стратегии за търговия, свързани с привлечени средства или чрез кеш сетълмент.

            Окончателната съдба на проектите СИ след 2013 г. ще се реши на 18-ото заседание на участниците в РКООНИК* , което ще се проведе през ноември 2012 г. в Доха, Катар. Досегашните оценки за международния механизъм, в който участва и „Неохим“ АД, са отлични особено за индустриални проекти за намаляване на емисиите от производството на азотна киселина. Очаква се реализирането на такъв тип проекти да продължи и след 2013 г.

*РКООНИК– Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата 

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.