НОВИНИ | Неохим
размер на шрифта:
28 Февруари 2020 в 13:48 ч.|Разглеждания: 322|Коментари:
Отпечатай
244 служители на „Неохим“ ще повишават квалификацията си по ОП РЧР

 „Неохим“ АД подписа договор за безвъзмездна помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ N BG05M9OP001-1.057-0239-C01, по процедура „УМЕНИЯ“, финансирана с подкрепата на Европейския социален фонд на Европейския съюз на 11февруари2020 г.Проектът е на стойност 109 450 лв., от които безвъзмездната финансова помощ по договора е 50%, а продължителността е 18 месеца.

Проектът „Придобиване уменията на заетите в „Неохим“ АД лица“ ще предостави възможности за качествена и устойчива заетост на 244 служители на компанията. Те ще бъдат включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции, които ще гарантират повишаване на възможностите им за кариерно развитие. Част от проекта ще бъдат предимно дългогодишни служители на торовия производител, които имат нужда от актуализиране на уменията си, за да могат да отговорят на актуалните потребности на работодателя. Очаква се в резултат от предоставените възможности за обучения за придобиване на необходими професионални квалификации и ключови компетентности, служителите да се адаптират по-бързо и ефективно към изискванията за заеманите от тях позиции. Участието в дейностите за учене през целия живот ще допринесе за тяхното личностно и социално развитие и повишаване на мотивацията за успешна професионална реализация.

От друга страна „Неохим“ АД ще има възможността да се възползва от пълния потенциал на въведените производствени, информационни и комуникационни технологии благодарение на служителите, повишили своята квалификация. По този начин се изпълнява целта на проекта, а именно да отговори на нарастващите потребности на компанията от служители с високи общи и специфични умения.

 

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.