За спортен риболов да се спазват разпорежданията на Изпълнителната агенция по риболов и аквакултури.

 

Преди започване на риболовния излет, клиентът е длъжен да се регистрира. Да се заплати такса за еднодневен (24 часа) риболов или представи карта за гости.

 

Разрешава се ползването на три въдици.

За еднодневен риболовен излет се заплаща:

- за служители и работници в структурата на група "НЕОХИМ" - 7.00 лв.

- за други лица - 10.00 лв.

- за ползване на допълнителна въдица - по 1.00 лв. на бройка

 

Разрешава се ползването по две допълнителни въдици на таксувания рибар.

 

Риболовът се разрешава само в определения от Закона за рибарството и аквакултурите срок, като началото и края на забранителния период се регламентират със самостоятелна заповед.

 

Забранява се улова на маломерни риби, както и улова на риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства и приспособления, съгласно изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите.

 

Разрешава се използването на лодки и други надуваеми пособия в интервала от 8.00 до 9.00ч. и от 16.00 до 17.00ч. След 17.00ч. лодките и надуваемите пособия да бъдат извадени на брега с изпуснат въздух.

 

Риболовците да притежават разрешително за риболов (рибарски билет).

 

За спортен риболов да се използват разрешените зони на бреговата ивица указани с утвърдена от Главния изпълнителен директор „СХЕМА”. Местата за бивакуване са обозначени с указателните табели.

 

Риболовния излет се счита с времетраене 24 часа от часа на регистрирането.

 

Бивакуването може да се прави с предварителна заявка на място. При незаплащане на таксите до ч час от уговорената резервация, бивака се предоставя за ползване на друг клиент.

 

След приключване на риболовния излет, клиентът е длъжен да почисти ползвания терен и изхвърли отпадъците в съответните контейнери. При подаден от страна на охраняващия персонал сигнал, неизряден и недобросъвестен клиент не се допуска за риболовен излет отново.

 

Контрола и отговорността по изпълнението се осъществява от служителите на „НЕОХИМ ПРОТЕКТ” и „Триада 2006” ЕООД.