Без издържан изпит за опресняване на знанията няма бонуси

Публикувана на 29 Август 2017 в 13:08 ч. Разглеждния: 904

Основната процедура 13 (ОП-13) от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве регламентира реда за обучение на всички работещи в „Неохим” АД. Според нейните изисквания ежегодно се провеждат системни обучения на персонала за опресняване на знанията, свързани с ежедневната работа и функционирането на компанията. Тези обучения завършват с полагане на изпит. Изпитите са задължителни за всички, а за провеждането им се утвърждава график от директора „Управление и развитие на човешките ресурси”. Резултатите показват степента на пригодност на всеки от работещите за справяне с ежедневните му професионални задължения във фирмата.

С решение на ръководството на работниците, които не са се явили или не са положили успешно изпита, ще бъде спряно изплащането на бонуси и те в последствие ще бъдат изгубени.


© 2018 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.