ВЪТРЕШНА СТРАНИЦА
Оферта за служителите на "Неохим" АД от СИБАНК

Нашето специално предложение към Вас е свързано с:

финансиране на Вашите потребности - потребителски, ипотечни кредити, кредит овърдрафт и кредитни карти;

Спестявания и инвестиции - спестовни влогове, депозити и застраховки;

Ежедневно банкиране - разплащателни сметки, дебитни карти, разплащателни пакети, интернет и мобилно банкиране.

Вижте подробно офертата тук.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.