ВЪТРЕШНА СТРАНИЦА
Индивидуална оферта за служителите на "НЕОХИМ " AД от Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствие да представим на Вашето внимание актуално предложение на Първа

инвестиционна банка АД /Fibank/ с нови по-добри условия, относно възможностите за банково

обслужване на служителите при преференциални условия.

Предложението на Първа инвестиционна банка включва преференциалпни условия по:

 овърдрафти по дебитна карта;

 потребителски кредити;

 ипотечни кредити.

Пълният текст на офертата - тук!

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.