ВЪТРЕШНА СТРАНИЦА
Пакет от банкови продукти и услуги с преференциални условия за служители на „НЕОХИМ” АД
Потребителски кредит - лихва от 5,80 %
Ипотечен кредит „Дом за теб“ - лихва от 3,7 %
Кредитни карти - лихва от 10 %
 
Пълният текст на офертата - тук!
 
 
Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.