НОВИНИ |
размер на шрифта:
27 Ноември 2017 в 11:03 ч.|Разглеждания: 1274|Коментари:
Отпечатай
5 вече работят по процедура „Нова възможност за Младежка заетост“ в „Неохим” АД, дружеството с одобрена заявка за още 8 работни места

Петима младежи вече започнаха работа в „Неохим” АД по програма „Нова възможност за Младежка заетост“, а дружеството има одобрена заявка за още 6 позиции за общо 8 работни места. С тази процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” най-голямата производствена компания в областта ще даде възможност на безработни младежи да преминат 6-месечен платен стаж с определен наставник и по този начин да придобият професионален опит, практически умения и трудови навици, съответстващи на изискванията на пазара на труда. Това от своя страна ще повиши в бъдеще и възможностите им при кандидатстване за работа. Наред с обучението компанията осигурява работно облекло, лични предпазни средства и столово хранене или ваучери за храна. При добро представяне обучаващите се ще участват и разпределението на ежемесечните бонуси.

Ето и позициите и броя места, за които може да се кандидатства:

1.       Техник- механик, автоматизация на производството , с изискване към кандидатите за завършено средно  техническо образование;

2.       Шлосер – две места, с изисквания към кандидатите за завършено средно техническо образование;

3.       Апаратчик химически процеси, с изисквания към кандидатите за завършено средно или висше техническо образование;

4.       Готвач, с изискване към кандидатите за завършено средно образование с една от специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки”, „Кетъринг” или „Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”;

5.       Специалист организиране, нормиране и  отчитане на труда – две места, с изисквания към кандидатите за завършено средно или висше икономическо образование;

6.       Лаборант , с изисквания към кандидатите за завършено средно или висши химическо образование.

Желаещите, освен изискуемото за всяка позиция образование, трябва да са на възраст до 29 години включително, и да са безработни с регистрация в Бюрата по труда, независимо в кой град от област Хасково . Наред с това не трябва да участват в никакви форми на образование или обучение, включително редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности. Подаването на документи се извършва чрез Бюро по труда Димитровград, където се получава насочващо писмо, което ведно с останалите документи се внасят в отдел „Човешки ресурси” в Неохим АД.

За повече информация може да се обърнете към отдел „Човешки ресурси“ в „Неохим“ АД на тел. 0391 65693, 0391 65878

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.