НОВИНИ |
размер на шрифта:
19 Септември 2017 в 14:36 ч.|Разглеждания: 1182|Коментари:
Отпечатай
Присъединяване към Колективния трудов договор – с персонално заявление при отчетниците

От 12 септември 2017 година е факт новият Колективен трудов договор на „Неохим” АД. Той бе подписан от изпълнителния директор Димитър Димитров, от страна на работодателя, и от синдикатите. Клаузите на договора обхващат договореностите на двете страни по отношение на: трудовите отношения и заетост, професионалната квалификация и преквалификация, работното време, извънредния труд, почивките и отпуските, допълнителните трудови възнаграждения, както и обезщетенията, безопасните и здравословни условия на труд, социалното обслужване, осигуряване и подпомагане. КТД е в сила за членовете на синдикалните организации, но всеки от останалите работещи в „Неохим” е желателно да се запознае с него и присъедини. За целта е необходимо да се обърне към съответния си отчетник и подаде декларация. Присъединяването е индивидуален, а не групов акт. Новият КТД на „Неохим” е със срок на действие от една година.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.