НОВИНИ | Неохим
размер на шрифта:
29 Август 2017 в 13:55 ч.|Разглеждания: 905|Коментари:
Отпечатай
Без издържан изпит за опресняване на знанията няма бонуси

Основната процедура 13 (ОП-13) от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве регламентира реда за обучение на всички работещи в „Неохим” АД. Според нейните изисквания ежегодно се провеждат системни обучения на персонала за опресняване на знанията, свързани с ежедневната работа и функционирането на компанията. Тези обучения завършват с полагане на изпит. Изпитите са задължителни за всички, а за провеждането им се утвърждава график от директора „Управление и развитие на човешките ресурси”. Резултатите показват степента на пригодност на всеки от работещите за справяне с ежедневните му професионални задължения във фирмата.

С решение на ръководството на работниците, които не са се явили или не са положили успешно изпита, ще бъде спряно изплащането на бонуси и те в последствие ще бъдат изгубени.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.