НОВИНИ | Неохим
размер на шрифта:
27 Юни 2017 в 09:55 ч.|Разглеждания: 1545|Коментари:
Отпечатай
3,36 млн. дивидент за 2016-а ще разпредели на акционерите си „Неохим” АД
ОЩЕ ПО ТЕМАТА

3 361 753,20 лева от печалбата си за 2016 година ще изплати като дивиденти на акционерите си, според участието им в дружеството,  „Неохим” АД. Това бе решено на годишното Общо отчетно събрание на акционерите на компанията, което се проведе на 23 юни 2017 г. Това означава, че всяка акция ще носи на притежателя си дивидент в размер на 1,30 лв. преди облагането с данък. Притежаваните от „Неохим” АД в резултат на обратно изкупуване собствени акции не носят дивидент. Право да получат дивидент имат право да получат лицата, които са вписани в Централния депозитар като акционери на 14 ден след деня на Общото събрание. Изплащането на дивиденти ще стартира на 15 септември 2017 г.

Собствениците или техни пълномощници на 2 024 000 акции, представляващи 76,25 процента от капитала на дружеството, присъстваха на събранието. То прие доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2016 г., както и доклада на регистрираните одитори за извършения одит на годишния финансов отчет на „Неохим” АД за същата година. Общото събрание освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението му през 2016 година. Акционерите избраха „Афа” ООД за независим одитор на годишния финансов отчет за 2017 година.

Общото събрание направи промяна в състава на Съвета на директорите в рамките на действащия му мандат, като на мястото на „Феборан” ЕООД и „Феборан прим” ЕООД бяха избрани г-н Хуберт Пухнер и г-жа Мартина Михаела Аубергер.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.